جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با محوریت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس
جلسه ستاد پیشگیری ، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران با محوریت پیشگیری از شیوع کرونا ویروس
تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۸
منبع فرمانداری مانه و سملقان
تعداد بازدید : ۱۳۴

. پرتال و مطالب سایت را چگونه ارزیابی می کنید؟
Link group not found.

استانداری خراسان شمالی در فضای مجازی